Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2013

09:06

January 06 2013

13:26
6184 f528
Reposted fromrisky risky viaolawie olawie
13:26

Fajnie jest być przyjaciółką swojego faceta. Grać razem na PS, chodzić na zakupy, przyrządzać jedzenie, kochać się namiętnie, pozwolić mu wyjść na całą noc z kumplami i martwić się tylko o to, czy ma piwo w lodówce na kaca.

Reposted fromzyrafkovelove zyrafkovelove viaolawie olawie

December 19 2012

16:34
2581 f35d
Reposted fromweightless weightless viarzeczyploche rzeczyploche

December 14 2012

21:29
0894 60ce 500
21:29
Jeden papieros na kilku i głowy pełne marzeń.
— Federico Moccia - Trzy metry nad niebem
Reposted frompouler pouler viasoulforme soulforme

December 13 2012

21:48
21:20
Reposted fromwszedziesmierc wszedziesmierc viadusz dusz

December 10 2012

14:36
2996 47a0
Reposted fromthegirl thegirl
13:14
13:07
Tu poczekam na Ciebie żebyś wiedział, że masz dokąd wracać.
— Lilu
Reposted frommefir mefir viaImaginationMika ImaginationMika

December 08 2012

11:48
6601 2477
Reposted fromnotavailable notavailable
11:47
Beka z życia.
Reposted fromnotavailable notavailable
11:43
5943 7c90
Reposted fromnotavailable notavailable
10:59
Reposted fromnucha nucha viadomcica domcica
10:58
I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.
Reposted fromlabellavita labellavita viadomcica domcica

December 07 2012

22:13
5986 88bb
Reposted bydontcomplainenidezamulaszklvgfwefmarrloca-blueberryTurnUpsensimillanotavailablebeinthegabrysiowa
22:06
W ta­kie wie­czo­ry, her­ba­ty pi­je się podwójnie
i przy­tula dwa ra­zy częściej.
— ktoś, kiedyś, gdzieś.
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa viaolawie olawie
22:05
Ona potrzebuje Cię bardzo, Ty potrzebujesz Jej bardzo. i zacznijcie wierzyć w to twardo. Ty nic nie pisz schowaj telefon w dłonie, Ty zaciśnij mocno dłonie, załóż kaptur i idź do Niej.
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaolawie olawie
22:04
5627 8da9
Reposted fromamericano americano viaolawie olawie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl